Doducluyen's Blog - Ebooks for You

By doducluyen

Bé sụt sịt ^^

Sụt Sịt's Tumblr

By Sut Sit

Bé sụt sịt ^^

width='100'/>
Nếu bạn muốn gõ ký hiệu phiên âm Quốc tế - IPA vào Word như trong bảng IPAsau:Thật nhiều các kí hiệu mà bạn không biết gõ thế nào trong Word phải ko nào? Không sao chỉ cần bạn tài 1 add-on uniqoder về & install vào Word là ok. uniqoder có thể tài về từ địa chỉ sau:
hay
Bạn download cái uniqoder về, extract nó ra rồi bỏ vào thư mục C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Startup. Với office 2003 thì là thư mục office11. Sau đó bạn bật Winword lên sẽ có 1 menu đổ xuống dùng để chèn kí tự vào văn bản như sau:


Thật tuyệt fải ko nào


Theo Let's Study English
->Read More...
Reactions: 

0 Response to "Font + bộ gõ ký hiệu phiên âm Quốc tế - IPA vào Word"

Post a Comment
  The others have failed
  Learn from them but do not follow

  ♥ Sharing to learing kiss

  I am still alone crying but available blushing

  Enter your email address
  New ebooks will be sent to your email automatically


  big hugbig hugbig hugbig hugbig hugbig hugbig hug

  Click to follow my blog

  Link bonus - under construction

  Title
  KKKKK

  Truyện cười - Giải trí tí nhỉ ^^

  rolling on the floorlaughingrolling on the floorlaughingrolling on the floor
  UNDERCONSTRUCTION

  Blog Archive